Oda sa Edukasyon

ANG SALAMANGKA

may kwento ang blangkong pisara

na iguguhit sa birheng mangha.

mabubuo ang mga basag na tisa

mangangatawang-tao ang mga paos na salita.

maghahabi ang pisara, tisa, salita

ng mga buhay na panaginip.

sasayaw sa salimbay ng dumadaang ihip.

lakbay-diwa ang rurok,

may diin at gitling ang kwento ng pisara sa sulok.

 

ANG SALAMANGKERO

at biglang

natuon ang pansin, poon at doon,

may hirayang hiwaga,

daang daan, tuwa’t poot.

sandaling katahimikan –

anim na minutong atensyon.

sa isang pambihirang maleta,

ang sanlibong salamangka.

may pag-unawa ang oras, at

sadyang bumabagal.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s