Habagatan ang Hingang Pinakawalan sa Dilim

 

habagatan ang hingang pinakawalan sa dilim.

manipis at waring ‘di marurok ng sinumang dios

o dios-diyosan.

walang nakapansin sa ihip na tumagos sa balat,

ang lahat ay may kanya-kanyang sinasampalatayaang anito/anino.

 

hindi ninais ng pantas na ang habagata’y pupuno sa kawalan ng dilim –

habang bawat hampas ng kanyang kamay

ay sumusugat sa birheng wala.

panunumpa ng itim na sugat sa kawalan ng puti;

 

mahusay ang pagkakakubli sa bahay ng mga luha.

ngunit waring baha ang kanyang pag-usbong mula sa tigang –

katulad ng baha na pumatay sa libu-libong kaanak ni Noah,

 

habagatan ang umiihip sa higanteng bangka.

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s